деревня Новосады весна

“Я-то скарэй у Навасады паджгаў…”

Па ўсім відаць, Каганца вёска вабіла сваёй духоўнасцю, скарбамі народнай мудрасці. Ён гаварыў з усімі па-беларуску і сам мацаваўся беларускасцю. Ёсць у яго творах словы, выразы, параўнанні, якія я чула ад навасадцаў яшчэ ў дзяцінстве: “Усюды добра, а дома найлепей”

Светач, якому не згаснуць

 Імя слыннага дзеяча беларускага адраджэння Каруся Каганца чырвоным радком упісана ў гісторыю нацыянальнай культуры, багатую духоўную спадчыну беларусаў. У 2012 годзе споўнілася 145 гадоў з дня нараджэння вядомага земляка, чалавека […]